Tìm theo hãng

BẠN ĐÃ CHỌN - Hệ điều hành

Tìm thấy 20 sản phẩm | Giá giảm nhiều
Phần Mềm Project Standard 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR 076-05905
Phần Mềm Project Standard 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR 076-05905
- Giá bán: 15.990.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number: (076-05905).Phiên bản: Microsoft Project Standard 2021 Online (076-05905).Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số lượng thiết bị cài đặt: Dùng cho 1 thiết bị.Ứng dụng được cài đặt: Cập nhật.Hình thức cấp phép: Key điện tử.Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp.
Phần Mềm Win Pro FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR FQC-10572
Phần Mềm Win Pro FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR FQC-10572
- Giá bán: 4.450.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number: (FQC-10572).Phiên bản: Microsoft Win Pro 11 64b All-LngPK Lic Online (FQC-10572).Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính.Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính mới chưa cài đặt phần mềm bản quyền. Key điện tử.Hình thức cấp phép: Key điện tử.Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp.
Phần Mềm Win HOME FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR KW9-00664
Phần Mềm Win HOME FPP 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR KW9-00664
- Giá bán: 2.989.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại phần mềm: Hệ điều hành Windows.Tính năng: Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số thiết bị tối đa: 1.Digital license: Có.Nhóm khách hàng: Cá nhân/doanh nghiệp.
Phần Mềm Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR QQ2-00003 (1user, 3 thiết bị, oneDrive 1 TB)
Phần Mềm Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR QQ2-00003 (1user, 3 thiết bị, oneDrive 1 TB)
- Giá bán: 989.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number: QQ2-00003Thời hạn bản quyền: 12 tháng.Số lượng thiết bị cài đặt: 1 người sử dụng (PC -Mac and Mobile - Windowns & MacOS, Android & iOS), 1 người sử dụng tối đa 5 thiết bị.Hình thức cấp phép: Cấp key.Mô tả khác: Có thể kích hoạt và cài lại nhiều lần.Dùng cho khách hàng: Cá nhân.
Phần Mềm Office Pro 2021 Win All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd C2R NR 269-17185
Phần Mềm Office Pro 2021 Win All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd C2R NR 269-17185
- Giá bán: 8.689.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Hình thức: key điện tử.Gói mua: 1 lần, cho 1 PC.Khả năng tương thích: Windows 10, Windows 11, và MacOs.Tính năng: Có thể chuyển key sang máy tính khác.Ứng dụng: Office cổ điển như Word, Excel, Power Point và Outlook.Các tính năng bổ sung của sản phẩm: Publisher, Access (chỉ dành cho PC).Không thể hạ cấp xuống phiên bản : Office Professional 2019.
Phần Mềm Win 11 Pro Bản Quyền 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-10528
Phần Mềm Win 11 Pro Bản Quyền 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-10528
- Giá bán: 3.049.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number: FQC-10528.Phiên bản: Microsoft Windows Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính.Phạm vi sử dụng: Không được phép chuyển đổi giữa máy tính.Hình thức cấp phép: Hộp chứa key.Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp.
Phần Mềm Win Pro for Wrkstns 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD HZV-00101
Phần Mềm Win Pro for Wrkstns 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD HZV-00101
- Giá bán: 6.790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Product Description: Windows 11 Pro for Workstations – licence – 1 licence.Operating System: Windows 11 Pro for Workstations – 64-bit.Product Type: Licence.Licence Type: 1 licence.Licence Pricing: OEM.Language: English.Media: DVD-ROM.
Phần Mềm Windows Svr Std 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-08328
Phần Mềm Windows Svr Std 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-08328
- Giá bán: 19.489.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number: P73-08328.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số máy cài đặt: Dùng cho 1 máy chủ.Phạm vi sử dụng: Không được phép chuyển đổi giữa máy chủ.Hình thức cấp phép: Hộp chứa key.Dùng cho khách hàng: Doanh nghiệp.
Phần Mềm Windows SVR STD 2019 64Bit English 1PK DSP OEI DVD 16 Core P73-07788
Phần Mềm Windows SVR STD 2019 64Bit English 1PK DSP OEI DVD 16 Core P73-07788
- Giá bán: 17.890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number: P73-07788.Phiên bản: Standard 2019 64Bit.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số máy cài đặt: Dùng cho 1 máy chủ.Phạm vi sử dụng: Không được phép chuyển đổi giữa máy chủ.Hình thức cấp phép: Hộp chứa key.Dùng cho khách hàng: Doanh nghiệp.
Phần Mềm Office Home and Student 2021 English APAC EM Medialess 79G-05387
Phần Mềm Office Home and Student 2021 English APAC EM Medialess 79G-05387
- Giá bán: 2.150.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number: 79G-05387.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số lượng thiết bị cài đặt: Sử dụng môt giấy phép dùng cho 1 PC hoặc Mac.Hình thức cấp phép: FPP - Hộp chứa key.Mô tả khác: Có thể kích hoạt và cài lại nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính.Dùng cho khách hàng: Cá nhân/Doanh nghiệp.
Phần Mềm Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR T5D-03483
Phần Mềm Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR T5D-03483
- Giá bán: 4.289.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Part number T5D-03483.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số lượng thiết bị cài đặt: Sử dụng môt giấy phép dùng cho 1 Máy tính Windows/ Mac.Hình thức cấp phép: Cấp key.Mô tả khác: Có thể kích hoạt và cài lại nhiều lần. Được phép chuyển đổi giữa các máy tính.Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp.
Phần Mềm Office Home and Business 2021 English APAC EM Medialess T5D-03510
Phần Mềm Office Home and Business 2021 English APAC EM Medialess T5D-03510
- Giá bán: 5.250.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Chủng loại: Office Home and Business 2021.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số máy cài đặt: 1 dành cho PC hoặc Mac.Sử dụng cho khách hàng: Cá nhân/Doanh nghiệp.
Phần mềm Win Home 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD KW9-00632
Phần mềm Win Home 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD KW9-00632
- Giá bán: 2.679.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Dòng sản phẩm: Windows 11.Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính.Phạm vi sử dụng: Là dạng cấp phép cho máy tính mới chưa cài đặt phần mềm bản quyền.Hình thức cấp phép: OEM - 1 Product key.Dùng cho khách hàng: Cá nhân/ Doanh nghiệp.
Phần Mềm Win 11 Pro Bản Quyền 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-10528
Phần Mềm Win 11 Pro Bản Quyền 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-10528
- Giá bán: 3.049.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn.Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy tính.Phạm vi sử dụng: Không được phép chuyển đổi giữa máy tính.Đóng gói dạng Key: vật lý & DVD.Sản phẩm: không thể kích hoạt lại khi thay đổi phần cứng.
Phần mềm Office Home and Business 2019 (T5D-03302)
Phần mềm Office Home and Business 2019 (T5D-03302)
- Giá bán: 4.881.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Mua 01 lần – dùng trọn đời bộ ứng dụng Office cơ bản 2019, dành cho 1 người, cài đặt trên 1 thiết bị máy tính hoặc máy MacBộ ứng dụng cơ bản 2019: Word, Excel, PowerPoint, cùng tính năng cộng thêm OneNoteBao gồm tất cả các ngôn ngữ.Khuyến mãi đặc biệt khi mua 2x Phần mềm Microsoft 365 Personal giảm ngay 1%
Windows 10 Home 64bit (KW-00139)
Windows 10 Home 64bit (KW-00139)
- Giá bán: 2.631.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Windows 10 Home 64bit là hệ điều hành với nhiều tính năng vượt trội như trợ lý ảo thông minh Cortana sẽ giúp bạn giải quyết tất cả chỉ với giọng nói, hay đăng nhập nhanh mà không cần mật khẩu với Windows Hello hệ thống sinh trắc học tiên tiến và nhiều tính năng đang chờ bạn trải nghiệm.Khuyến mãi đặc biệt khi mua 2x Windows 10 Home 32/64bit giảm ngay 1%
Windows 10 Pro 64Bit (FQC-08929)
Windows 10 Pro 64Bit (FQC-08929)
- Giá bán: 3.100.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Windows 10 Pro 64Bit là hệ điều hành với đầy đủ các tính năng cần thiết cho các doanh nghiệp dùng trong việc mã hóa, đăng nhập từ xa, tạo máy ảo và nhiều tính năng tuyệt vời khác. Với thiết kế đẹp thân thiện với người sử dụng, kho ứng dụng rộng lớn đến từ Microsoft đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ công việc cho đến giải trí đa phương tiện.Khuyến mãi đặc biệt khi mua 2x Windows 10 Home 32/64bit giảm ngay 1%
Windows 10 Home 32bit (KW-00185)
Windows 10 Home 32bit (KW-00185)
- Giá bán: 2.600.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Windows 10 Home 32bit là hệ điều hành với đầy đủ các chức năng cần thiết cho máy tính gia đình và văn phòng nhỏ. Ngoài ra còn mang đến cho bạn những trãi nghiệm sử dụng tuyệt vời với trợ lý ảo Cortana thông minh, kho ứng dụng rộng lớn đến từ Microsoft và bảo mật sinh trắc học tiên tiến.Khuyến mãi đặc biệt khi mua 2x Windows 10 Home 32/64bit giảm ngay 1%
Windows 10 Home 32/64bit (HAJ-00055)
Windows 10 Home 32/64bit (HAJ-00055)
- Giá bán: 2.981.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Windows 10 Home 32/64bit chính là phiên bản tiêu chuẩn nhất của hệ điều hành Windows 10. Tích hợp đầy đủ chức năng để sử dụng cho máy tính gia đình cho tới văn phòng vừa và nhỏ.Khuyến mãi đặc biệt khi mua 2x Windows 10 Home 32/64bit giảm ngay 1%
Windows 10 Pro 32Bit (FQC-08969)
Windows 10 Pro 32Bit (FQC-08969)
- Giá bán: 1.029.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Windows 10 Pro 32Bit với nhiều cải tiếng vượt trội với Start Menu đã trở lại, trình duyệt web được cải tiến mới Edge mạnh mẽ hơn, với trợ lý ảo Cortana đa năng luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
1

ĐỈNH VÀNG COMPUTER - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 373/1/2B Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - Xem chỉ đường

Hotline: 0937.875.885

Kỹ thuật: 028.38.688.131

Email: [email protected]

ĐỈNH VÀNG COMPUTER - BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Đường D38, Khu dân cư Việt - Singapore, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương - Xem chỉ đường

Hotline: 0937.875.885

Kỹ thuật: 028.38.688.131

Email: [email protected]

ĐỈNH VÀNG COMPUTER - TP THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 157 Ngô Quyền, P. HIệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM - Xem chỉ đường

Hotline: 0937.875.885

Kỹ thuật: 028.38.688.131

Email: [email protected]

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐỈNH VÀNG
©2012 - 2022 GPKD số: 0311518323 do Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, tại phòng Đăng Kí Kinh Doanh thay đổi lần ba vào ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Bản quyền thuộc về www.dinhvangcomputer.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI